User Tools

Site Tools


0232-t-y-java-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0232-t-y-java-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tây Java</​b>​ là một tỉnh của Indonesia trên đảo Java. Tỉnh lỵ là Bandung. Tỉnh Tây Java có diện tích 55.390 km²,​ dân số theo điều tra năm 2000 là 37.724.000 người. Tây Java giáp với tỉnh Jakarta và Banten về phía tây, giáp Jawa Tengah về phía đông. Phía bắc là biển Java. Phía nam là Ấn Độ Dương.
 +</​p><​p>​Tây Java là tỉnh đầu tiên của Indonesia, căn cứ trên một bản tuyên bố từ Staatblad số 378. Năm 1950, tỉnh Tây Java chính thức trở thành một tỉnh của Indonesia. Ngày 7/10/2000, Banten đã được tách thành một tỉnh riêng từ Tây Java.
 +</​p><​p>​Theo thống kê kinh tế-xã hội năm 2005, dân số của Tây Java là 39.960.869, là tỉnh đông dân nhất Indonesia. Tỉnh này có diện tích 34.736 km² và nằm bên cạnh tỉnh Jakarta, đây là tỉnh có mật độ dân số cao nhất với mật độ 1.150 người trên mỗi km².
 +</​p><​p>​Tây Java được chia ra thành 16 huyện:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bogor,​ huyện lỵ là Cibinong</​li>​
 +<​li>​Sukabumi,​ Pelabuhan Ratu</​li>​
 +<​li>​Cianjur,​ Cianjur</​li>​
 +<​li>​Bandung,​ Soreang</​li>​
 +<​li>​Garut,​ Garut</​li>​
 +<​li>​Tasikmalaya,​ Tasikmalaya</​li>​
 +<​li>​Ciamis,​ Ciamis</​li>​
 +<​li>​Kuningan,​ Kuningan</​li>​
 +<​li>​Cirebon,​ Sumber</​li>​
 +<​li>​Majalengka,​ Majalengka</​li>​
 +<​li>​Sumedang,​ Sumedang</​li>​
 +<​li>​Indramayu,​ Indramayu</​li>​
 +<​li>​Subang,​ Subang</​li>​
 +<​li>​Purwakarta,​ Purwakarta</​li>​
 +<​li>​Karawang,​ Karawang</​li>​
 +<​li>​Bekasi,​ Bekasi</​li></​ul><​p>​Ngoài ra còn có 9 thành phố:
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Sigar,​ Edi. <​i>​Buku Pintar Indonesia</​i>​. Jakarta: Pustaka Delaprasta, 1996</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Tây Java</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​6°45′N</​span>​ <span class="​longitude">​107°30′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​6,​75°N 107,​5°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​-6.750;​ 107.500</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1305
 +Cached time: 20181020174554
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.159 seconds
 +Preprocessor visited node count: 481/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13233/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1194/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 286/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 767 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.437 ​     1 -total
 + ​30.86% ​  ​28.834 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​30.56% ​  ​28.559 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​27.54% ​  ​25.732 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​22.72% ​  ​21.233 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Provinces_of_Indonesia
 + ​20.94% ​  ​19.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coor_title_dm
 + ​14.29% ​  ​13.350 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Indonesia
 + ​12.41% ​  ​11.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.48%    6.055      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.34%    4.051      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​73490-0!canonical and timestamp 20181020174554 and revision id 24149520
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0232-t-y-java-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)