User Tools

Site Tools


0246-th-ch-h-th-tr-n-la-gi

Thạch Hà là một thị trấn thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Thị trấn Thạch Hà có diện tích 7,67 km², dân số năm 2001 là 8658 người,[1] mật độ dân số đạt 1129 người/km².

Thị trấn Thạch Hà trước đây còn có tên gọi là Thị trấn Cày. Năm 2001 thị trấn Cày nhập với xã Thạch Thượng cũ và lấy tên gọi chính thức là Thị trấn Thạch Hà. Như vậy cho đến nay tên gọi Thạch Thượng không được đặt cho địa danh nào nữa trên địa bàn.

Thị trấn có địa hình bằng phẳng, nằm sát sông, có đường quốc lộ 1A đi qua. Khoảng 3/5 diện tích là đất nông nghiệp, còn lại là đất nhà ở, cơ sở hạ tầng, trường học,... Dân cư phân bố khá tập trung.

Là trung tâm kinh tế của huyện Thạch Hà. Nền kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng khá cao, ngành dịch vụ, xây dựng đang có bước phát triển mạnh.

Cầu Cày, thị trấn Thạch Hà
0246-th-ch-h-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)