User Tools

Site Tools


0257-th-ng-nung-la-gi

Thượng Nung là một xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã nằm tại phía bắc của huyện và có sông Nghinh Tường cùng các con suối phụ lưu chảy trên địa bàn.

Thượng Nung giáp với xã Sảng Mộc ở phía bắc, xã Vũ Chấn ở phía đông, xã Cúc Đường ở phía nam và xã Thần Xa ở phía tây.

Xã có diện tích 44,01 km², dân số năm 1999 là 1863 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Thượng Nung có diện tích 43,68 km², dân số là 2032 người, mật độ dân số đạt 46,5 người/km². Thượng Nung được chia thành 7 xóm là Tân Thành, Trung Thành, Lục Thành, An Thành, Lũng Hoài, Lũng Cà, Lũng luông.[2]

Thượng Nung là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai. Mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp; trình độ dân trí không đồng đều; điều kiện sản xuất còn lạc hậu.[3] Vụ xuân năm 2011, nông dân xã Thượng Nung (Võ Nhai) đã gieo cấy được 40 ha lúa, năng suất thu hoạch đạt trên 5,5 tấn/ha với tổng sản lượng 220 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Diện tích trồng các loại cây màu là trên 178ha, trong đó, diện tích cây ngô là 123ha, năng suất thu hoạch là 4,6 tấn/ha, sản lượng đạt 565 tấn, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong vụ hè thu năm 2011, nông dân Thượng Nung gieo cấy được 106 ha lúa, và dự kiến trồng trên 100 ha ngô.[4]. Tháng 6 năm 2011, tuyến đường Lục Thành - Lũng Cà có chiều dài 5,5 km, rộng 3,5 - 4m, đi qua địa phận 3 xóm: Lục Thành, Lũng Luông, Lũng Cà được đầu tư nâng cấp với kinh phí là 6 tỷ đồng.[5]

0257-th-ng-nung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)