User Tools

Site Tools


0263-th-ng-th-ng-la-gi

Thường Thắng là một xã thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Thường Thắng có diện tích 7,75 km², dân số năm 1999 là 7230 người,[1] mật độ dân số đạt 933 người/km².

Năm 2015, Thường Thắng có 9000 dân điện đơn vị hành chính là có 13 thôn gồm có: Trong Làng, Tân Hiệp, Tam Sơn, Đường Sơn, Chợ Thường, Hồng Phong, Tân Tiến, Tiến Bộ, Đồng Tâm, Thống Nhất, Khúc Bánh, Dinh Đồng, Hiệp Đồng.

Chủ tịch UBND xã Thường Thắng là Ngọ Văn Bẩy, Bí thư Đảng ủy là: Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư là Ngọ Văn Bẩy và Nguyễn Tiến Dịu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là Nguyễn Thị Dung, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã là: Nguyễn Tiến Dính. Thương Thắng hiện có 10 công chức và và 9 cán bộ dân bầu.

0263-th-ng-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)