User Tools

Site Tools


0278-th-vi-n-c-ng-c-ng-cincinnati-v-qu-n-hamilton-la-gi

Thư viện Công cộng Cincinnati và Quận Hamilton (tiếng Anh: The Public Library of Cincinnati and Hamilton County, viết tắt PLCH) là một hệ thống thư viện công cộng tại Quận Hamilton, Ohio, Hoa Kỳ. Cùng với vị trí chính ở trung tâm thành phố Cincinnati, PLCH có 41 chi nhánh khu vực và hàng xóm ở khắp quận hạt.

Vào năm 2010, PLCH có vào khoảng 9 triệu quyển sách để đứng hạng 12 trong nước Mỹ.[4] Năm 2008, PLCH lưu hành hơn 15 triệu quyển trong năm.[2] Vị trí chính nói riêng lưu hành hơn 4 triệu quyển hàng năm, tức nhiều nhất tại vị trí thư viện nào trong quốc gia.[5] Theo Hennen's American Public Library Ratings năm 2008, PLCH đứng hạng 10 trong những thư viện phục vụ dân số hơn 500.000 người.[6] Các vị trí của PLCH có 5.661.940 khách hàng năm 2008.[2]

PLCH xuất từ một thư viện tư (subscription library) mở cửa năm 1802. Ngày 14 tháng 3 năm 1853, nó trở thành Thư viện Công cộng Cincinnati.[1] Từ lúc thành lập, thư viện đã đóng tại vài tòa nhà, cuối cùng chuyển đến vị trí tại góc đường số 8 và đường Vine.[7]

0278-th-vi-n-c-ng-c-ng-cincinnati-v-qu-n-hamilton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)