User Tools

Site Tools


0283-th-y-b-ng-la-gi

Thủy Bằng là một phường thuộc Tp Huế.

Phường có diện tích 22,93 km², dân số năm 1999 là 7031 người,[1] mật độ dân số đạt 307 người/km².

Thủy Bằng là nơi giàu tiềm năng du lịch.Ở đây có các di tích:Lăng Khải Định, Lăng Thiệu Trị, Lăng Cơ Thánh.Khu vực lân cận có lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long, Đền Huyền Trân Công chúa, Di tích Lịch sử 9 hầm.

Thủy Bằng có thánh tích Quán Thế Âm, hệ thống chùa, có thể tham quan điện Hòn Chén

Thủy Bằng có các quan cảnh đẹp như Đồi Thiên An, Công viên nước Hồ Thủy Tiên, gần với đồi Vọng Cảnh

Các tuyền đường phố của Thủy Bằng là đường Khải Định, Minh Mạng, Cơ Thánh, Nguyễn Ánh, Nguyễn Phúc Ánh, Tứ Tượng, Thủy Tiên.

0283-th-y-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)