User Tools

Site Tools


0289-th-y-h-a-la-gi

Thụy Hòa là một xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 6,03 km², dân số năm 1999 là 6.121 người,[1] mật độ dân số đạt 1.015 người/km².

Xã gồm 4 thôn: Lạc Nhuế, Thiểm Xuyên, Đông Tảo và Bình Lục.[2]

0289-th-y-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)