User Tools

Site Tools


0295-th-y-l-i-kim-b-ng-la-gi

Thụy Lôi là một xã thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Thụy Lôi có diện tích 3,57 km², dân số năm 1999 là 4360 người,[1] mật độ dân số đạt 1221 người/km².

Địa giới hành chính: Phía bắc giáp xã Tân sơn (tách ra từ Thụy lôi những năm 50 thế kỷ trước)Phía nam giáp xã Ngọc sơn,phía đông giáp xã Đồng hóa,phía tây ngăn cách với xã Khả phong bằng sông Đáy.

Xã có 3 thôn là Hồi trung,Trung hòa và Thụy lôi, tên thôn trùng tên xã nên mọi người thường gọi là thôn Gốm-làng Gốm.

Là xã thuần nông,không có nghề thủ công truyền thống,nên là một xã nghèo của huyện Kim bảng.

0295-th-y-l-i-kim-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)