User Tools

Site Tools


0309-th-y-tr-ng-la-gi

Thụy Trường là một xã thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã có diện tích 9,21 km², dân số năm 1999 là 8879 người,[1] mật độ dân số đạt 964 người/km².

Phía Đông giáp Biển Đông; Phía Nam giáp Thụy Xuân. Phía Tây giáp Thụy An; Phía Bắc Giáp Sông Hóa, (Sang sông là Tiên Lãng, Hải Phòng),

Xã có các thôn: Đông Ninh, Thượng Phúc, Tri Chỉ Nam, Tri Chỉ Phú, Chỉ Bồ Đông, Chỉ Bồ Tây, Tam Tri, Đồng Xuân, Trường Xuân, Lỗ Trường.

Nghề nghiệp chính là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, Hải sản. Cây trồng đặc trưng là cây lúa, Hành, tỏi, thuốc lào. Thủy sản nuôi chủ yếu là Tôm Sú, cá Vược.

Tín ngưỡng: Người dân chủ yếu theo tín ngưỡng đạo Phật. Xã có 01 đền Chòi (Đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia); Chùa có: Chùa Chỉ Bồ; Chùa Bến(Tam Tri); CHùa Sú; Chùa Tri Chỉ; có nhiều Đình nhưng lớn nhất là ĐÌnh Cả (Tri Chỉ) và ĐÌnh Chỉ Bồ.

0309-th-y-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)