User Tools

Site Tools


0316-tham-nh-ng-t-i-vi-t-nam-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0316-tham-nh-ng-t-i-vi-t-nam-la-gi [2018/11/07 17:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Tham nhũng tại Việt Nam</​b>​ là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Theo định nghĩa thì "tham nhũng"​ hay "tham ô" là hành vi "của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân"​. Trích tờ <​i>​Vietnam Investment Review</​i>​ số 699 ngày 7/3/2005 viết thì tham nhũng tại Việt Nam đã gây "<​i>​thiệt hại cho nguồn ngân sách chính phủ... ước lượng 30% đầu tư hạ tầng</​i>"​.
 +</​p><​p>​Về mặt chính quyền thì Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu: "Tham nhũng ở nước ta là do cả cơ chế lẫn con người"​.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "​Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có..."<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Theo xếp hạng mức độ tham nhũng thế giới năm 2015, Việt Nam xếp thứ 112/168 quốc gia được khảo sát.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​315px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg/​313px-HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg"​ width="​313"​ height="​221"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg/​470px-HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg/​626px-HCMC_MotorcyclePolice_Jun2005.jpg 2x" data-file-width="​1399"​ data-file-height="​989"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Đội cảnh sát giao thông, một trong ba cơ quan ở mức tham nhũng cao nhất theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Trong cuộc điều tra năm 2005, Ban Nội chính Trung ương công bố danh sách liệt kê 10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất Việt Nam. Trong đó ba cơ quan dẫn đầu là: 
 +</p>
 +<​ol><​li>​Địa chính nhà đất,</​li>​
 +<​li>​Hải quan/quản lý xuất nhập khẩu<​sup id="​cite_ref-dantri.com.vn_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li>​
 +<​li>​Cảnh sát giao thông.<​sup id="​cite_ref-dantri.com.vn_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​li></​ol><​p>​Theo khảo sát của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Cảnh sát về ảnh hưởng của tham nhũng đến công chúng<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>,​ ba cơ quan/tổ chức dẫn đầu là:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Công an</​li>​
 +<​li>​Giáo dục</​li>​
 +<​li>​Cán bộ, công chức</​li></​ol><​p>​Ngoài ra trong số 10 cơ quan được "bầu chọn"​ có nhiều tham nhũng là cơ quan tài chính, thuế; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành xây dựng; cơ quan cấp phép xây dựng; y tế; cơ quan kế hoạch đầu tư; cơ quan quản lý và các đơn vị trong ngành giao thông; cảnh sát kinh tế.
 +</​p><​p>​Các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận về tham nhũng trong Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ (CG) ngày 9/6/2006 đều nhận định: "<​i>​Tham nhũng ở Việt Nam đến mức báo động</​i>"​.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Khi nhắc đến tham nhũng trong khi tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói:"<​i>​Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là '​chết'​ cả đất nước này.</​i>"​ <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2016">​2016</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 12-7, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng. Phó thủ tướng chính phủ Trương Hòa Bình nhận định, công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt được mục tiêu đã đề ra. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Nhà nước, lĩnh vực tín dụng ngân hàng, công tác tổ chức cán bộ... “Một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên trong đó có những người được giao những chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các cấp có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, chạy theo tiền tài, địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc."​ <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p><​p>​Ông Nguyễn Đăng Quang một cựu đại tá ngành Công an cho biết ý kiến: “Theo tôi cơ chế này ở Việt Nam đẻ ra tệ nạn tham nhũng và bọn tham nhũng lại ra sức bảo vệ cơ chế này. Do vậy nếu giao phó cho Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền chống tham nhũng thì tham nhũng càng phát triển.” Ông Nguyễn Trung Dân cựu Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Du lịch nhận định: “Ông Tổng Bí thư nói rồi, đánh con chuột ở trong bình sợ nó vỡ bình thì sao… cho nên con chuột nó phải ra khỏi bình thì ông ấy mới đánh thôi…chỉ khi nào ông Tổng Bí thư bật đèn xanh thì mới đánh, mấy ông không bật đèn xanh thì thôi…” <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +
 +<table class="​wikitable"​ style="​float:​right;​ margin:1em; margin-top:​0;"><​tbody><​tr><​th colspan="​3"><​b>​Chỉ số tham nhũng của Việt Nam</​b>​ <​br/>​điểm 1-10, sau năm 2011 là 0-100 điểm<​br/>​(điểm càng nhỏ tham nhũng càng cao)
 +</​th></​tr><​tr style="​background:​lightgrey;"><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​Chỉ số
 +</th>
 +<​th>​Hạng
 +</​th></​tr><​tr><​td>​2001</​td>​
 +<​td>​2.6</​td>​
 +<​td>​75/​91<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2002</​td>​
 +<​td>​2.4</​td>​
 +<​td>​85/​102<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2003</​td>​
 +<​td>​2.4</​td>​
 +<​td>​100/​133<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2004</​td>​
 +<​td>​2.6</​td>​
 +<​td>​102/​145<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2005</​td>​
 +<​td>​2.6</​td>​
 +<​td>​107/​158<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2006</​td>​
 +<​td>​2.6</​td>​
 +<​td>​111/​163<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2007</​td>​
 +<​td>​2.6</​td>​
 +<​td>​123/​179<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2008</​td>​
 +<​td>​2.7</​td>​
 +<​td>​121/​180<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2009</​td>​
 +<​td>​2.7</​td>​
 +<​td>​120/​180<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2010</​td>​
 +<​td>​2.7</​td>​
 +<​td>​116/​178<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2011</​td>​
 +<​td>​2.9</​td>​
 +<​td>​112/​182<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2012</​td>​
 +<​td>​31</​td>​
 +<​td>​123/​176<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2013</​td>​
 +<​td>​31</​td>​
 +<​td>​116/​176<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2014</​td>​
 +<​td>​31</​td>​
 +<​td>​119/​175<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2015
 +</td>
 +<​td>​31
 +</td>
 +<​td>​112/​168<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2016
 +</td>
 +<​td>​33
 +</td>
 +<​td>​113/​176<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​2017
 +</td>
 +<​td>​35
 +</td>
 +<​td>​107/​180<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Theo cách xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (tức Transparency International),​ công bố năm 2010 thì Việt Nam được 2.7 trên 10 điểm (những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng cao).
 +</​p><​p>​Sang năm 2011 số điểm và vị trí xếp hạng của Việt Nam cho thấy tham nhũng vẫn là mối lo ngại chính đối với quốc gia này. So sánh hai năm 2010-2011 thì không có thay đổi đáng kể nào trong cuộc chiến chống tham nhũng của chính phủ.<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p><​p>​Chỉ số của CPI sau năm 2011 thì dùng 0 đến 100 điểm. Số điểm thấp là nhiều tham nhũng. Con số cao là minh bạch, trong sạch.<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup>​ Theo cuộc khảo xét năm 2012 thì điểm số của Việt Nam tăng nhẹ từ 2,9 (thang 10) lên 31 (thang 100), nhưng vẫn bị tụt 11 bậc, không những so với các quốc gia tiên tiến mà cả với các nước lân bang trong khu vực.<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​p><​p>​Cuộc khảo sát 95 quốc gia trên thế giới của Tổ chức Minh bạch Quốc tế về nạn tham nhũng năm 2013 cho biết 30% dân Việt Nam đã phải đút lót nhân viên công quyền.<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup>​ 55% số người được hỏi cho rằng tham nhũng tăng lên. 38% số người tin rằng các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm chống tham nhũng là không có hiệu quả.<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p><​p>​Theo Trace International,​ một cơ quan nghiên cứu và theo dõi nạn hối lộ thì cuộc khảo sát năm 2014 chấm điểm 197 quốc gia trên thế giới thì Việt Nam đứng hạng 188 với 82/100 điểm, thuộc nhóm 10 quốc gia tham nhũng nhất. Chia thành từng tiêu chí một thì Việt Nam có những nhược điểm vì chồng tréo giữa cơ quan nhà nước và doanh thương, dẫn đến vấn đề "lại quả" và quan liêu trong việc quản lý. Việt Nam cũng kém vì thiếu sự giám sát của các tổ chức dân sự. Kém nhất là tình trạng thiếu minh bạch trong hành chính.<​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Hệ thống phòng chống tham nhũng ở Việt Nam khá đồng bộ và phức tạp. Đứng đầu là Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên Chính phủ có Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra chính phủ đứng đầu. Hầu như tất cả các Bộ ngành, UBND đều có cơ quan phòng chống tham nhũng. Ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương nói: "tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, hiệu quả của công tác phòng, chống vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi."<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup></​p><​p>​Góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ĐBQH Nguyễn Đăng Trừng ví rằng: "​Chống tham nhũng ở nước ta giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 - hiện thực phê phán - thấy hiện trạng nhưng không có giải pháp tháo gỡ." <sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup>​
 +Phát biểu trong phiên thảo luận dự thảo văn kiện trên, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nói "​Chống tham nhũng phải như quét cầu thang, quét từ trên quét xuống chứ không phải quét từ dưới quét lên".
 +</​p><​p>​Ngày 23 tháng 12, Quốc hội thông qua "​Luật Phòng chống tham nhũng"​ trước kia do Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Thủ tướng điều hành thì nay sẽ giao cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ vì Ban Chỉ đạo đã không thi hành được đặc nhiệm.<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh thực tế, trong tổng số bị can bị khởi tố về hành vi tham nhũng, cán bộ cấp xã, phường chiếm tỷ lệ 30,9% còn cấp Trung ương chỉ chiếm rất ít (0,​3%).<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​p><​p>​Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2010 chỉ có 20 cán bộ nộp lại quà tặng. Trong khi con số của năm 2009 nhiều gấp 10 lần. Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nói: "Có lần họ đã mang tới chỗ tôi cả trăm ngàn USD"
 +</​p><​p>​Theo thông tấn xã Reuters, tham nhũng là một yếu tố làm giảm hiệu năng hoạt động của chính quyền Việt Nam, bên cạnh các vấn đề như thiếu giải trình, thiếu minh bạch, và guồng máy hành chính quan liêu cồng kềnh. Hiện nay, tiến trình cải tổ kinh tế Việt Nam cũng như chính sách cải tạo các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu năng, có nguy cơ bị các nhóm bảo thủ và đặc quyền đặc lợi phá hoại nhất là khi chính quyền đặt trọng tâm nhiều hơn đến khía cạnh an ninh. Mặt khác, theo một số nhà phân tích chính trị, trong thời gian từ nay đến Đại hội Đảng Cộng sản vào đầu năm 2011, các cuộc đấu đá nội bộ có thể làm cho tiến trình cải tổ bị tê liệt phần nào.<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p><​p>​Các đại biểu Quốc hội Nguyễn Tấn Trịnh (Quảng Nam), ĐB Nguyễn Thanh Tân (Hà Tĩnh) lo lắng khi người dân sụt giảm niềm tin "cứ thấy cán bộ chạy xe hơi là dân bảo ông này tham nhũng. Họ đồn đại đồng chí này có bao nhiêu tiền, đồng chí kia có con thăng tiến quá nhanh, người nhà đồng chí nọ nắm các ngành kinh tế chủ đạo"​.<​sup id="​cite_ref-vnn1_39-0"​ class="​reference">​[39]</​sup></​p><​p>​Tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: "công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu ‘ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng’. Tình trạng tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước."<​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup></​p><​p>​Tháng 12 năm 2012 Nguyễn Bá Thanh được bổ nhiệm làm chủ sự trong Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hầu tăng cường nỗ lực dẹp nạn tham nhũng nhưng thời gian tại chức không được lâu thì mất đầu năm 2015.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​Kinh_t.E1.BA.BF"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Kinh_tế">​Kinh tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời các thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, nói trong buổi Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng ngày 8/8: “Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho “bôi trơn”. Có nghĩa, nếu tham nhũng ở nước ta giảm đi 50% thì đã làm tăng được 50% lợi nhuận của DN rồi. Đây là một trong những điều giải thích nhận xét của TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng DN Việt Nam hiện nay có xu hướng li ti hóa, tức là nhỏ đi so với trước!” Cho nên tuy đã tham gia ASEAN 20 năm, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu hơn của ASEAN (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar).<​sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​M.E1.BB.99t_s.E1.BB.91_v.E1.BB.A5_tham_nh.C5.A9ng_n.E1.BB.95i_ti.E1.BA.BFng_g.E1.BA.A7n_.C4.91.C3.A2y_theo_b.C3.A1o_ch.C3.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Một_số_vụ_tham_nhũng_nổi_tiếng_gần_đây_theo_báo_chí">​Một số vụ tham nhũng nổi tiếng gần đây theo báo chí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tìm lại lòng tin đã mất… Người Đô thị”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=T%C3%ACm+l%E1%BA%A1i+l%C3%B2ng+tin+%C4%91%C3%A3+m%E1%BA%A5t%E2%80%A6+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%C3%B4+th%E1%BB%8B&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnguoidothi.vn%2Fvn%2Fnews%2Fchuyen-hom-nay%2Fbinh-luan%2F118%2Ftim-lai-long-tin-da-mat-.ndt&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tham nhũng gia tăng bởi lợi ích nhóm hoành hành”. Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Tham+nh%C5%A9ng+gia+t%C4%83ng+b%E1%BB%9Fi+l%E1%BB%A3i+%C3%ADch+nh%C3%B3m+ho%C3%A0nh+h%C3%A0nh&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%90i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+%C4%90%C3%A0i+Ti%E1%BA%BFng+n%C3%B3i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvov.vn%2Fbinh-luan%2Ftham-nhung-gia-tang-boi-loi-ich-nhom-hoanh-hanh-271999.vov&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tổng bí thư: “Hết sức sốt ruột” trước tham nhũng, hư hỏng”. VnEconomy, báo điện tử thuộc nhóm Thời báo Kinh tế Việt Nam<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=T%E1%BB%95ng+b%C3%AD+th%C6%B0%3A+%E2%80%9CH%E1%BA%BFt+s%E1%BB%A9c+s%E1%BB%91t+ru%E1%BB%99t%E2%80%9D+tr%C6%B0%E1%BB%9Bc+tham+nh%C5%A9ng%2C+h%C6%B0+h%E1%BB%8Fng&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=VnEconomy%2C+b%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+thu%E1%BB%99c+nh%C3%B3m+Th%E1%BB%9Di+b%C3%A1o+Kinh+t%E1%BA%BF+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvneconomy.vn%2F20120629030348661P0C9920%2Ftong-bi-thu-het-suc-sot-ruot-truoc-tham-nhung-hu-hong.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-dantri.com.vn-4">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“10 cơ quan tham nhũng phổ biến nhất”. Báo điện tử Dân Trí. 30 tháng 11 năm 2005<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=10+c%C6%A1+quan+tham+nh%C5%A9ng+ph%E1%BB%95+bi%E1%BA%BFn+nh%E1%BA%A5t&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+D%C3%A2n+Tr%C3%AD&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fc20%2Fs20-90860%2F10-co-quan-tham-nhung-pho-bien-nhat.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Transparency International”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Transparency+International&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fcountry%23VNM_PublicOpinion&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tham nhũng ở Việt Nam đến mức báo động”. Báo điện tử Dân Trí. 10 tháng 6 năm 2006<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Tham+nh%C5%A9ng+%E1%BB%9F+Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%E1%BA%BFn+m%E1%BB%A9c+b%C3%A1o+%C4%91%E1%BB%99ng&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+D%C3%A2n+Tr%C3%AD&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fc20%2Fs20-122537%2Ftham-nhung-o-viet-nam-den-muc-bao-dong.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là '​chết'​ cái đất nước này", ông Sang nói.”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Nghe+m%C3%A0+th%E1%BA%A5y+x%E1%BA%A5u+h%E1%BB%95%2C+kh%C3%B4ng+nh%E1%BA%BD+c%E1%BB%A9+%C4%91%E1%BB%83+ho%C3%A0i+nh%C6%B0+v%E1%BA%ADy.+Mai+kia+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+ta+n%C3%B3i+m%E1%BB%99t+b%E1%BA%A7y+s%C3%A2u%2C+t%E1%BA%A5t+c%E1%BA%A3+l%C3%A0+s%C3%A2u+h%E1%BA%BFt+th%C3%AC+%C4%91%C3%A2u+c%C3%B3+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c.+M%E1%BB%99t+con+s%C3%A2u+%C4%91%C3%A3+nguy+hi%E1%BB%83m+r%E1%BB%93i%2C+m%E1%BB%99t+b%E1%BA%A7y+s%C3%A2u+l%C3%A0+%27ch%E1%BA%BFt%27+c%C3%A1i+%C4%91%E1%BA%A5t+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+n%C3%A0y%22%2C+%C3%B4ng+Sang+n%C3%B3i.&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fthuvienphapluat.vn%2Ftintuc%2Fvn%2Fthoi-su-phap-luat%2Ftham-nhung%2F43%2Fnghe-ma-thay-xau-ho-khong-nhe-cu-de-hoai-nhu-vay.-mai-kia-nguoi-ta-noi-mot-bay-sau-tat-ca-la-sau-het-thi-dau-co-duoc.-mot-con-sau-da-nguy-hiem-roi-mot-bay-sau-la-chet-cai-dat-nuoc-nay-ong-sang-noi&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“<​span style="​padding-left:​0.2em;">'</​span>​Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy' - VietNamNet”. VietNamNet<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=%27M%E1%BB%99t+con+s%C3%A2u+%C4%91%C3%A3+nguy+hi%E1%BB%83m+hu%E1%BB%91ng+g%C3%AC+m%E1%BB%99t+b%E1%BA%A7y%27+-+VietNamNet&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=VietNamNet&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvietnamnet.vn%2Fvn%2Fchinh-tri%2F19800%2F-mot-con-sau-da-nguy-hiem-huong-gi-mot-bay-.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“10 năm phát hiện gần 60.000 tỉ đồng tham nhũng, thu hồi 5.000 tỉ”. tuoitre. 12 tháng 7 năm 2016.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=10+n%C4%83m+ph%C3%A1t+hi%E1%BB%87n+g%E1%BA%A7n+60.000+t%E1%BB%89+%C4%91%E1%BB%93ng+tham+nh%C5%A9ng%2C+thu+h%E1%BB%93i+5.000+t%E1%BB%89&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2016&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=tuoitre&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Ftuoitre.vn%2Ftin%2Fchinh-tri-xa-hoi%2F20160712%2F10-nam-phat-hien-gan-60000-ti-dong-tham-nhung-thu-hoi-5000-ti%2F1135534.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Chống tham nhũng: Đánh chuột đã ra khỏi bình”. rfa. 28 tháng 10 năm 2016.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Ch%E1%BB%91ng+tham+nh%C5%A9ng%3A+%C4%90%C3%A1nh+chu%E1%BB%99t+%C4%91%C3%A3+ra+kh%E1%BB%8Fi+b%C3%ACnh&​amp;​rft.date=28+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2016&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=rfa&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fprograms%2FReviewOnlineDomesticPress%2Ffind-and-kill-rats-which-run-out-of-the-bottle-nn-10272016222928.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2001&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2002&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2003&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2004&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2005&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2006&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2007&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2008&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2009&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Research”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Research&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fpolicy_research%2Fsurveys_indices%2Fcpi%2F2010&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011 đồng hạng với Ai Cập, Algérie, Kosovo, Moldova, và Senegal</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2012 đồng hạng với Belarus, Mauritanie, Mozambique, và Sierra Leone, Moldova</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013 đồng hạng với Albania và Nepal</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Transparency International”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Transparency+International&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fcountry%23VNM&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015 Đồng hạnh với Malawi, Mozambique, Honduras, Mauritania”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=CORRUPTION+PERCEPTIONS+INDEX+2015+%C4%90%E1%BB%93ng+h%E1%BA%A1nh+v%E1%BB%9Bi+Malawi%2C+Mozambique%2C+Honduras%2C+Mauritania&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fcpi2015%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2016 Đồng hạng với Bolivia, Armenia”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=CORRUPTION+PERCEPTIONS+INDEX+2016+%C4%90%E1%BB%93ng+h%E1%BA%A1ng+v%E1%BB%9Bi+Bolivia%2C+Armenia&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fnews%2Ffeature%2Fcorruption_perceptions_index_2016&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2017”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=CORRUPTION+PERCEPTIONS+INDEX+2017&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fnews%2Ffeature%2Fcorruption_perceptions_index_2017&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​2011-12-01 (1 tháng 12 năm 2011). “Transparency International:​Việt Nam không có tiến bộ đáng kể chống tham nhũng - VIỆT NAM - RFI”. RFI Tiếng Việt<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.au=2011-12-01&​amp;​rft.aulast=2011-12-01&​amp;​rft.btitle=Transparency+International%3AVi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B4ng+c%C3%B3+ti%E1%BA%BFn+b%E1%BB%99+%C4%91%C3%A1ng+k%E1%BB%83+ch%E1%BB%91ng+tham+nh%C5%A9ng+-+VI%E1%BB%86T+NAM+-+RFI&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=RFI+Ti%E1%BA%BFng+Vi%E1%BB%87t&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.viet.rfi.fr%2Fviet-nam%2F20111201-transparency-international-viet-nam-khong-co-tien-bo-dang-ke-chong-tham-nhung&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“2012 Corruption Perceptions Index”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=2012+Corruption+Perceptions+Index&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Fcpi2012%2Fresults%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​2012-12-05 (5 tháng 12 năm 2012). “Việt Nam bị mất hơn 10 hạng trên danh sách các nước tham nhũng - VIỆT NAM - RFI”. RFI Tiếng Việt<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.au=2012-12-05&​amp;​rft.aulast=2012-12-05&​amp;​rft.btitle=Vi%E1%BB%87t+Nam+b%E1%BB%8B+m%E1%BA%A5t+h%C6%A1n+10+h%E1%BA%A1ng+tr%C3%AAn+danh+s%C3%A1ch+c%C3%A1c+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+tham+nh%C5%A9ng+-+VI%E1%BB%86T+NAM+-+RFI&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=RFI+Ti%E1%BA%BFng+Vi%E1%BB%87t&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.viet.rfi.fr%2Fviet-nam%2F20121205-viet-nam-bi-mat-hon-10-hang-tren-danh-sach-cac-nuoc-tham-nhung&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Map:​ Which country pays the most bribes?”. BBC News<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Map%3A+Which+country+pays+the+most+bribes%3F&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=BBC+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fbusiness-23231318%23&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phong vũ biểu tham nhũng toàn cầu 2013 - Quan điểm và trải nghiệm của người dân Việt Nam (báo cáo tóm tắt), Tổ chức Minh bạch Quốc tế.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Doanh nghiệp 'khổ vì hối lộ' ở VN và Campuchia”. BBC Vietnamese<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Doanh+nghi%E1%BB%87p+%27kh%E1%BB%95+v%C3%AC+h%E1%BB%91i+l%E1%BB%99%27+%E1%BB%9F+VN+v%C3%A0+Campuchia&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=BBC+Vietnamese&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fbusiness%2F2014%2F11%2F141114_vietnam_bribery_index&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tham nhũng tại Việt Nam liên tục giảm trong 3 năm qua”. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Tham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam+li%C3%AAn+t%E1%BB%A5c+gi%E1%BA%A3m+trong+3+n%C4%83m+qua&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+S%C3%A0i+G%C3%B2n+Gi%E1%BA%A3i+Ph%C3%B3ng+Online&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.sggp.org.vn%2Fxahoi%2F2010%2F6%2F229251%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​““Chống tham nhũng ở Việt Nam giống văn học hiện thực phê phán””. Báo điện tử Dân Trí. 28 tháng 10 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=%E2%80%9CCh%E1%BB%91ng+tham+nh%C5%A9ng+%E1%BB%9F+Vi%E1%BB%87t+Nam+gi%E1%BB%91ng+v%C4%83n+h%E1%BB%8Dc+hi%E1%BB%87n+th%E1%BB%B1c+ph%C3%AA+ph%C3%A1n%E2%80%9D&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+D%C3%A2n+Tr%C3%AD&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fc20%2Fs20-432847%2Fchong-tham-nhung-o-viet-nam-giong-van-hoc-hien-thuc-ph234-ph225n.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“BBC Vietnamese”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=BBC+Vietnamese&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2012%2F11%2F121123_vn_corruption_david_koh_inv.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tổng Thanh tra CP: Việt Nam nhiều “tham nhũng vặt<​span style="​padding-right:​0.2em;">"</​span>​”. Báo điện tử VTC News<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=T%E1%BB%95ng+Thanh+tra+CP%3A+Vi%E1%BB%87t+Nam+nhi%E1%BB%81u+%E2%80%9Ctham+nh%C5%A9ng+v%E1%BA%B7t%22&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+VTC+News&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvtc.vn%2Ftong-thanh-tra-cp-viet-nam-nhieu-tham-nhung-vat.2.266346.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“RFI”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=RFI&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.rfi.fr%2Factuvi%2Farticles%2F119%2Farticle_5556.asp&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-vnn1-39"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“<​span style="​padding-left:​0.2em;">'</​span>​Chạy chức, chạy quyền đã thành '​đấu thầu'​ cán bộ'?​”. VietNamNet<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=%27Ch%E1%BA%A1y+ch%E1%BB%A9c%2C+ch%E1%BA%A1y+quy%E1%BB%81n+%C4%91%C3%A3+th%C3%A0nh+%27%C4%91%E1%BA%A5u+th%E1%BA%A7u%27+c%C3%A1n+b%E1%BB%99%27%3F&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=VietNamNet&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fvnn.vietnamnet.vn%2Fchinhtri%2F201010%2FChay-chuc-chay-quyen-da-thanh-dau-thau-can-bo-944983%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​“Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!”,​ Infonet, 10.8.2015</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Công ty Mỹ '​nhận đã hối lộ quan chức VN<span style="​padding-right:​0.2em;">'</​span>​”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=C%C3%B4ng+ty+M%E1%BB%B9+%27nh%E1%BA%ADn+%C4%91%C3%A3+h%E1%BB%91i+l%E1%BB%99+quan+ch%E1%BB%A9c+VN%27&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2009%2F07%2F090701_nexus_admission.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Úc điều tra vụ tiền polymer dính líu Việt Nam”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=%C3%9Ac+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+v%E1%BB%A5+ti%E1%BB%81n+polymer+d%C3%ADnh+l%C3%ADu+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2009%2F05%2F090523_securency_allegations.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-44"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Tòa ra phán quyết vụ Quán Nam”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=T%C3%B2a+ra+ph%C3%A1n+quy%E1%BA%BFt+v%E1%BB%A5+Qu%C3%A1n+Nam&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fvietnamese%2Fvietnam%2F2009%2F02%2F090303_corruption_trial_tc2.shtml&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Hai phó chủ tịch TP Hải Phòng cũng liên quan”. Báo điện tử Dân Trí. 8 tháng 5 năm 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 13 tháng 2 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATham+nh%C5%A9ng+t%E1%BA%A1i+Vi%E1%BB%87t+Nam&​amp;​rft.btitle=Hai+ph%C3%B3+ch%E1%BB%A7+t%E1%BB%8Bch+TP+H%E1%BA%A3i+Ph%C3%B2ng+c%C5%A9ng+li%C3%AAn+quan&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2015&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.place=B%C3%A1o+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD+D%C3%A2n+Tr%C3%AD&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdantri.com.vn%2Fxa-hoi%2Fhai-pho-chu-tich-tp-hai-phong-cung-lien-quan-178058.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1339
 +Cached time: 20181019032129
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.376 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1561/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 73743/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 42683/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.126/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.61 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 223.519 ​     1 -total
 + ​90.15% ​ 201.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​70.01% ​ 156.491 ​    39 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.79%   ​21.886 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_nh&#​361;​ng
 +  8.72%   ​19.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  1.66%    3.706      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  0.97%    2.178     22 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​560361-0!canonical and timestamp 20181019032129 and revision id 43827051
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0316-tham-nh-ng-t-i-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)