User Tools

Site Tools


0317-thanh-ba-th-tr-n-la-gi

Thanh Ba là một thị trấn thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Đây cũng là thị trấn huyện lỵ của huyện Thanh Ba.

Được thành lập vào tháng 11 năm 1995 tên cơ sở điều chỉnh và sáp nhập địa giới các xã Đào Giã, Đồng Xuân, Ninh Dân của huyện Thanh Ba, tỉnh Vĩnh Phú[3], tính đến năm 1999, thị trấn Thanh Ba có diện tích 4,81 km², dân số là 8022 người,[1] mật độ dân số đạt 1668 người/km².

0317-thanh-ba-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)