User Tools

Site Tools


0320-theridiosomatidae-la-gi

Theridiosomatidae là một họ nhện được nhận thấy dễ nhất do chúng xây tổ lưới hình nón. Đến thời điểm năm 2008, họ này có 75 loài trong 12 chi.

Phân loài thành phân họ the Joel Hallan Biology Catalog.

  • Ogulnius O. P.-Cambridge, 1882 — miền trung and South America, South Asia
  • Chthonos Coddington, 1986 — South Africa
  • Plato Coddington, 1986 — South America
  • Andasta Simon, 1895 — South Asia
  • Baalzebub Coddington, 1986 — miền trung and South Africa, Australia
  • Epilineutes Coddington, 1986 — Mexico to Brazil
  • Theridiosoma O. P.-Cambridge, 1879 — worldwide
  • Wendilgarda Keyserling, 1886 — miền trung to South America, Asia
  • Zoma Saaristo, 1996 — Seychelles
0320-theridiosomatidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)