User Tools

Site Tools


0348-ti-n-h-i-la-gi

Tiên Hội là một xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Xã Tiên Hội có diện tích 11,16 km², dân số năm 1999 là 5592 người,[1] mật độ dân số đạt 501 người/km².

Theo Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 1999-2003, xã Tiên Hội có diện tích 12,64 km², dân số là 5710 người, mật độ cư trú đạt 452 người/km². Tiên Hội có 15 xóm: Trung Na 1, Trung Na 2, Bãi cải, Phố Dầu, Đồng Trung Mạc, Soi Chè, Lập Mỹ, Gò Lập Mỹ, Thắng Lợi, Đại Quyết, Phố Điệp, Phúc Lẩm, Tiên Trường 12, Tiên Trường 2.[2]

Xã nằm ở trung tâm của huyện và có tuyến quốc lộ 37, đường sắt Quan Triều - Núi Hồng chạy qua địa bàn. Dòng chính và một số dòng suối phụ lưu của sông Công cũng chảy qua địa bàn xã.

Tiên Hội nằm cách huyện lị Đại Từ chưa đến 1 km song không tiếp giáp trực tiếp với thị trấn. Tiên Hội giáp với xã Bản Ngoại ở phía bắc, xã Hùng Sơn ở phía đông và đông nam, xã Khôi Kỳ ở phía nam và tây nam, và giáp với xã Hoàng Nông ở phái đông.

0348-ti-n-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)