User Tools

Site Tools


0364-ti-n-l-ng-ti-n-y-n-la-gi

Tiên Lãng là một xã thuộc huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Xã Tiên Lãng có diện tích 41,56 km², dân số năm 1999 là 4997 người,[1] mật độ dân số đạt 120 người/km². Đường khánh thành:Nguyễn Du

0364-ti-n-l-ng-ti-n-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)