User Tools

Site Tools


0371-ti-n-n-i-la-gi

Tiên Nội là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Tiên Nội có diện tích 7,73 km², dân số năm 1999 là 6418 người,[1] mật độ dân số đạt 830 người/km². Phía tây giáp xã Hoàng Đông, tây bắc giáp thị trấn Đồng Văn, phía bắc là xã Yên Bắc, góc phía đông là xã Yên Nam, đông nam giáp xã Tiên Ngoại, là các xã thị trấn của huyện Duy Tiên. Ở phía nam, Tiên Nội tiếp giáp xã Tiên Tân thành phố Phủ Lý.

0371-ti-n-n-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)