User Tools

Site Tools


0375-ti-n-ngo-i-la-gi

Tiên Ngoại là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Tiên Ngoại có diện tích 7,51 km², dân số năm 1999 là 4583 người,[1] mật độ dân số đạt 610 người/km².

Xã có 9 thôn, gồm:

Thôn Nội, Thôn Lương, Thôn Minh, Thôn Trung, Thôn Bèo, Thôn Liêu, Thôn Doãn, Thôn Yên Bảo, Thôn Yên Nội.

0375-ti-n-ngo-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)