User Tools

Site Tools


0380-ti-n-phong-ba-v-la-gi
Trụ sở UBND xã Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội
Nghĩa trang xã Tiên Phong.

Tiên Phong là một xã thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Tiên Phong là một xã nằm phía Đông Nam huyện Ba Vì, thuộc vùng bán sơn địa có dòng sông tích chảy qua.

Phía đông giáp xã Cam Thượng.

Phía Tây giáp xã Tây Đằng.

Phía Nam giáp xã Thụy An.

Phía Bắc giáp xã Đông Quang và Chu Minh.

Xã có tổng diện tích đất tự nhiên 8,7km².[1] Dân số có 7.581 nhân khẩu.

0380-ti-n-phong-ba-v-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)