User Tools

Site Tools


0398-ti-n-th-nh-la-gi

Tiên Thành là một xã của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Tiên Thành có diện tích 37,83 km², dân số năm 1999 là 1.833 người.[1], mật độ dân cư đạt 48,5 người/km².

Xã Tiên Thành được chia thành các xóm: Ba Liên, Bản Chặp, Bản Giuồng, Háng Mấu, Khau Chẻ, Nà Mười, Nà Phia, Nưa Khau, Pắc Rắc, Ngườm Cuông, Pác Râm, Bình Lâu. Trung tâm hành chính xã đặt tại Nà Phưởư -giữa cánh đồng Bản Lao

Trên địa bàn xã Tiên Thành có một số ngọn núi như Cốc Đứa, Chư Giai, Pà Nót, Phia Giả, Phia Khao, Phia Sung, Pù Biểu, Pò Mệt, Roóng Nọi. Sông Bằng chảy qua địa phận phía bắc của Tiên Thành. Ngoài ra, xã còn có suối Khuổi Én và suối Giuồng chảy qua.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
0398-ti-n-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)