User Tools

Site Tools


0403-ti-n-thu-n-la-gi

Tiên Thuận là một xã thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 36,59 km², dân số năm 1999 là 11763 người,[1] mật độ dân số đạt 321 người/km².

Xã có đườn tỉnh ĐT786 đi qua, nối thị trấn Bến Cầu đi xã Long Thuận.

0403-ti-n-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)