User Tools

Site Tools


0443-tr-c-v-n-la-gi

Trác Văn là một xã thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Xã Trác Văn có diện tích 9,84 km², dân số năm 1999 là 7562 người,[1] mật độ dân số đạt 768 người/km².

Những năm gần đây, Trác Văn được biết đến là nơi trồng rau đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận quốc gia.

0443-tr-c-v-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)