User Tools

Site Tools


0472-tr-m-th-n-la-gi

Trạm Thản là một xã thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Trạm Thản có diện tích 11,59 km², dân số năm 1999 là 4.339 người,[1] mật độ dân số đạt 320 người/km².

Trung tâm của xã nằm trên trục quốc lộ 2, với nhiều dịch vụ kinh doanh.

Xã được chia làm 8 khu dân cư.

0472-tr-m-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)