User Tools

Site Tools


0480-tr-n-ch-u-la-gi

Trân Châu là một xã thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Xã Trân Châu có diện tích 42,36 km², dân số năm 1999 là 1388 người,[1] mật độ dân số đạt 33 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Gia Luận.
  • Đông giáp xã Việt Hải và biển.
  • Nam giáp thị trấn Cát Bà và biển.
  • Tây giáp xã Xuân Đám, xã Hiền Hào, xã Gia Luận.

Một số hòn đảo thuộc phạm vi quản lý của xã là hòn Kênh Mang, hòn Ó, hòn Cát Ông. Xã Trân Châu có diện tích 43,2 km², dân số là khoảng 1426 người, mật độ dân số đạt 33 người/km². Xã Trân Châu dược chia thành các xóm: Bến, Liên Hòa, Minh Châu, Phù Cường, Liên Minh, Hải Sơn.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Cát Hải

0480-tr-n-ch-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)