User Tools

Site Tools


0485-tr-n-h-ng-o-nh-h-ng-la-gi

Trần Hưng Đạo là tên hiệu của tông thất và danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Tên hiệu của ông được đặt cho nhiều địa danh

  • Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
0485-tr-n-h-ng-o-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)