User Tools

Site Tools


0486-tr-n-h-ng-o-ph-l-la-gi

Trần Hưng Đạo là một phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Phường có diện tích 0,17 km², dân số năm 2000 là 4.968 người,[1] mật độ dân số đạt 29.224 người/km².

Phường được thành lập vào năm 1981 và là một trong 4 phường đầu tiên của thị xã Hà Nam khi mới thành lập. Phường được đặt theo tên nhà quân sự Việt Nam Trần Hưng Đạo. Vào năm 2000, phường được sát nhập một phần diện tích của xã Liêm Chính và Thanh Châuđể có diện tích như ngày nay.[3]

0486-tr-n-h-ng-o-ph-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)