User Tools

Site Tools


0491-tr-n-h-ng-o-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi
Trần Hưng Đạo
Phường
Địa lý
Diện tích 1,72 km²
Dân số (2007)  
 Tổng cộng 4.710 người
 Mật độ 2.738 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Thái Bình
Thành phố Thái Bình
Thành lập 2007[1]
Mã hành chính 12452 [2]

Trần Hưng Đạo là một phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Phường có diện tích 1,72 km², dân số năm 2007 là 4.710 người, mật độ dân số đạt 2.738 người/km².

  1. ^ Nghị định 181/2007/NĐ-CP
  2. ^ “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
0491-tr-n-h-ng-o-th-nh-ph-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)