User Tools

Site Tools


0500-tr-n-ph-ch-ng-m-la-gi

Trần Phú là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã có diện tích 16,48 km², dân số năm 1999 là 7.556 người,[1] mật độ dân số đạt 458 người/km².

Xã Trần Phú có 12 thôn: Hồng Thái, Trung Tiến, Thướp, Nghè, Dương Kệ, Kỳ Viên, Hưng Thịnh, Tân Hội, Vôi Đá, Miếu Môn, Tân Lập, Đồng Ké.

0500-tr-n-ph-ch-ng-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)