User Tools

Site Tools


0518-tr-n-y-n-b-c-s-n-la-gi

Trấn Yên là một xã thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Xã Trấn Yên có diện tích 89,44 km², dân số năm 2016 là 6581 người có 1412 khẩu,[1] mật độ dân số đạt 61 người/km². Gồm có 22 thôn bản trong đó có 6 thôn đa số là Dân tộc Dao (Nà kéo, Pá Ó, Nóoc Mò, Lần Cà 1, Lân Cà 2, lân Hoèn)

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
0518-tr-n-y-n-b-c-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)