User Tools

Site Tools


0549-tr-ng-s-n-an-l-o-la-gi

Trường Sơn là một thị trấn thuộc huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Gồm các tổ dân phố: An Tràng, Văn Tràng 1, Văn Tràng 2, Xuân Áng.

Thị trấn Trường Sơn có diện tích 3,6 km², dân số năm 2007 là 7823 người,[1] mật độ dân số đạt 2173 người/km².

Chủ tịch: Hoàng Văn Thúy;

Phó chủ tịch: Hoàng Thị Hồng;

0549-tr-ng-s-n-an-l-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)