User Tools

Site Tools


0560-tr-ng-th-nh-ng-h-a-la-gi

Trường Thịnh là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Trường Thịnh có diện tích 5,82 km², dân số năm 1999 là 6085 người,[1] mật độ dân số đạt 1046 người/km².

Xã Trường Thịnh có 6 thôn (làng) gồm: Thôn Họa Đống (làng Lau), Thôn Đống Vũ (làng Lò), Thôn Thanh Sam (làng Ngẩy), Thôn Trung Thịnh, Thôn Yên Trường (Yên Tràng) và Thôn Hoa Đường.

0560-tr-ng-th-nh-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)