User Tools

Site Tools


0573-tr-ng-v-ng-vi-t-tr-la-gi

Trưng Vương là một xã thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

- Xã Trưng Vương nằm ở phía đông của thành phố Việt Trì.

- Tiếp giáp với sông Lô trong xanh, xã Sông Lô, phường Thanh Miếu, phường Thọ Sơn, phường Tiên Cát, phường Tân Dân và phường Dữu Lâu.

- Diện tích: 5,72 km².

- Dân số: 7.396 người.

- Mật độ: 1.293 người/km²

xóm Sải, xóm Nội, xóm Mai , xóm Mới, xóm Vòng, xóm Gạo, xóm Đỉnh, xóm Quế, xóm Đình, xóm Thọ, khu Bình Hải, xóm Mộ, xóm Lăng, xóm Thịnh.

0573-tr-ng-v-ng-vi-t-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)