User Tools

Site Tools


0577-tr-ng-xu-n-b-la-gi
Trường Xuân B
Địa lý
Diện tích 20,1489 km²[1]
Dân số (1999)  
 Tổng cộng 7503 người[1]
 Mật độ 372 người/km²
Dân tộc Kinh
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Thành phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
Thành lập 2008[2]
 Trụ sở UBND ấp Trường Khương A
Mã hành chính 31298[1]

Trường Xuân B là một xã thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Xã Trường Xuân B có diện tích 20,15 km², dân số năm 1999 là 7503 người,[1] mật độ dân số đạt 372 người/km².

0577-tr-ng-xu-n-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)