User Tools

Site Tools


0609-tri-h-i-ninh-h-i-la-gi

Tri Hải là một xã thuộc huyện Ninh Hải.

Vị trí địa lý[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Xã Tri Hải có 5 thôn: thôn Tri Thủy 1, thôn Tri Thủy 2, thôn Tân An, thôn Khánh Hội và thôn Khánh Tường, trong đó thôn Tri Thủy 1 và thôn Tri Thủy 2 được chia tách từ thôn Tri Thủy vào năm 2008.[3]

  • Thôn Tri Thủy 1 có 580 hộ với 2.471 nhân khẩu, diện tích đất khu dân cư: 16,58 ha. Phía Đông giáp thôn Tân An; phía Tây giáp xã Hộ Hải; phía Nam giáp thị trấn Khánh Hải; phía Bắc giáp thôn Tri Thủy 2.
  • Thôn Tri Thủy 2 có 644 hộ với 2524 khẩu, diện tích đất khu dân cư: 40,18 ha. Phía Đông giáp thôn Tân An; phía Tây giáp xã Hộ Hải; phía Nam giáp thôn Tri Thủy 1; phía Bắc giáp xã Phương Hải.
0609-tri-h-i-ninh-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)