User Tools

Site Tools


0610-tri-l-qu-phong-la-gi

Tri Lễ là một xã thuộc huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Xã Tri Lễ có diện tích 205,97 km², dân số năm 1999 là 7219 người,[1] mật độ dân số đạt 35 người/km².

Nằm ở tây nam huyện Quế Phong trên trục đường DT543. Vị trí xung quanh:

Địa hình hoàn toàn là đồi núi và các thung lũng chạy dọc dãy Trường Sơn. Trên địa bàn xã không có sông hồ lớn. Phần lớn diện tích là rừng, đất nông nghiệp chủ yếu ở các thung lũng và sườn núi thấp. Do địa hình phức tạp, dân cư tập trung chủ yếu ở chân núi, thũng lũng rộng dọc đường DT543.

Chợ Trí Lễ

0610-tri-l-qu-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)