User Tools

Site Tools


0612-tri-ph-ng-ti-n-du-la-gi

Tri Phương là một xã thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Tri Phương có diện tích 5,69 km², dân số năm 1999 là 7057 người,[1] mật độ dân số đạt 1240 người/km². Xã Tri Phương gồm 4 thôn: thôn Lương, thông Đinh, thôn Giáo và thôn Cao Đình. Trong khi các văn phòng Đảng Uỷ, ban Công An, tạm Y tế, trường học được đặt tại địa phận thôn Đinh thì thôn Lương lại là thôn mang đậm bản sắc văn hoá của xã và là trung tâm kinh tế của Tri Phương.

0612-tri-ph-ng-ti-n-du-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)