User Tools

Site Tools


0643-trung-b-la-gi

Trung Bì là một xã thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Xã Trung Bì có diện tích 13,94 km², dân số năm 1999 là 2361 người,[1] mật độ dân số đạt 169 người/km².

Xã Trung Bì giáp với xã Kim Bình, Hợp Kim, Lập Chiệng, Thượng Bì,Hạ Bì, thị trấn Bo

0643-trung-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)