User Tools

Site Tools


0645-trung-ch-nh-l-ng-t-i-la-gi

Trung Chính là một xã thuộc huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Trung Chính có diện tích 11,05 km², dân số năm 1999 là 8464 người,[1] mật độ dân số đạt 766 người/km².

Trung Chính là một xã có nhiều thôn nhất trên cả huyện bao gồm 18 thôn: Trinh Phú, Trung Chinh, Thiên Phúc, Thiên Đức, Thiên Lộc, Ấp Ngoài, Ấp Dừa, Nghĩa La, Tuần La, Đan Quế, Trình Khê, Lai Tê, Lai Đông 1, Lai Đông 2, Lai Đông 3, Đào Xá, Đào Xuyên, Thanh Dương.

0645-trung-ch-nh-l-ng-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)