User Tools

Site Tools


0649-trung-d-ng-bi-n-h-a-la-gi

Trung Dũng là một phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phường có diện tích 0,82 km², dân số 31.861 người,[1] mật độ dân số đạt 38.855 người/km².

Phía đông giáp phường Thống Nhất

Phía tây giáp phường Quang Vinh

Phía nam giáp phường Thanh Bình

Phía bắc giáp sân bay Biên Hòa

Phía đông bắc giáp Vườn Mít phường Tân Tiến

Từ phường Trung Dũng ta có thể đi các tỉnh thành phố bằng đường bộ, đường sắt.

Phường Trung Dũng được chia ra làm 6 khu phố:

Khu phố 1 chia ra làm 10 tổ nhân dân

Khu phố 2 chia ra làm 17 tổ nhân dân

Khu phố 3 chia ra làm 21 tổ nhân dân

Khu phố 4 chia ra làm 9 tổ nhân dân

khu phố 5 chia ra làm 8 tổ nhân dân

Khu phố 6 chia ra làm 18 tổ nhân dân

0649-trung-d-ng-bi-n-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)