User Tools

Site Tools


0661-trung-h-ng-y-n-m-la-gi

Trung Hưng là một xã thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Xã gồm 4 thôn: Đạo Khê, Thôn Rồng, Thôn Hạ, Thôn Trung Đạo.

Xã Trung Hưng có diện tích 3,42 km², dân số năm 1999 là 6688 người,[1] mật độ dân số đạt 1956 người/km².

0661-trung-h-ng-y-n-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)