User Tools

Site Tools


0665-trung-hi-p-la-gi

Trung Hiệp là một xã thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Quê hương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt Xã có diện tích 17,69 km², dân số năm 1999 là 9630 người,[1] mật độ dân số đạt 544 người/km². Trung Hiệp cũng là quê hương của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt,Trung Hiệp tiếp giáp với các xã Trung Chánh, Quới An, Trung Thành Tây,Thị Trấn Vũng Liêm, Trung Hiếu,Hiếu Phụng và Tân An luông.

0665-trung-hi-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)