User Tools

Site Tools


0673-trung-l-la-gi

Trung Lý là một xã thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 162,3 km², dân số năm 1999 là 4263 người,[1] mật độ dân số đạt 26 người/km².

Ngày 5-8-1999, thành lập xã Mường Lý thuộc huyện Mường Lát trên cơ sở 12.009 ha diện tích tự nhiên và 3.874 nhân khẩu của xã Trung Lý. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Trung Lý có 16.230 ha diện tích tự nhiên và 4.263 nhân khẩu.

0673-trung-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)