User Tools

Site Tools


0683-trung-ngh-a-thanh-th-y-la-gi

Trung Nghĩa là một xã thuộc huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Xã Trung Nghĩa có diện tích 7,51 km², dân số năm 1999 là 3494 người,[1] mật độ dân số đạt 465 người/km². Xã Trung Nghĩa nằm men theo bờ sông Đà, giáp ranh với xã Đồng Luận, Phượng Mao và xã Thắng Sơn của huyện Thanh Sơn .Bên kia sông là huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội.

Xã được phân chia làm 7 khu hành chính, Khu 1 thôn Đồi Chè. Khu 2 thôn Đình. Khu 3 thôn Chùa. Khu 4 thôn Việt Hùng . Khu 5 thôn Lang Vân. Khu 6 thôn Lang Xương. Khu 7 thôn Trại Chùa.

0683-trung-ngh-a-thanh-th-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)