User Tools

Site Tools


0685-trung-ngh-a-y-n-phong-la-gi

Trung Nghĩa là một xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã có diện tích 7,8 km², dân số năm 1999 là 8.347 người,[1] mật độ dân số đạt 1.070 người/km².bao gồm 5 thôn: Tiên Trà, Ngô Nội, Phù Lưu, Đông Mai, Yên Từ.

0685-trung-ngh-a-y-n-phong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)