User Tools

Site Tools


0691-trung-s-n-quan-h-a-la-gi

Trung Sơn là một xã thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã được thành lập năm 1963 trên cơ sở các chòm Xước, Táu bán, Pượn và Chiềng Páng của xã Trung Thành cũ của huyện Quan [3]. HIện tại, xã có diện tích 79,13 km², dân số năm 1999 là 2.386 người,[1] mật độ dân số đạt 30 người/km². Dân cư chủ yếu là người dân tộc Thái.

Xã là nơi đặt nhà máy chính của Thủy điện Trung Sơn.

0691-trung-s-n-quan-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)