User Tools

Site Tools


0706-trung-th-nh-la-gi

Trung Thạnh là một xã thuộc huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Xã Trung Thạnh có diện tích 24 km², dân số năm 2015 là 19.919 người (3.978 hộ),[1] mật độ dân số đạt 830 người/km². Xã có 06 ấp, 01 Trạm y tế, 04 Trường Tiểu học, 01 Trường mầm non, 01 Trường mẫu giáo, 01 Trường THCS. Hộ nghèo cuối năm 2015 là 78 hộ, hộ cận nghèo 250 hộ, hộ chính sách 33 hộ. Đời sống kinh tế của nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Đông giáp với Tân Hưng Quận Thốt Nốt, tây giáp với xã Trung An, nam giáp xã Trung Hưng, bắc giáp Trung Kiên Quận Thốt Nốt.

0706-trung-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)