User Tools

Site Tools


0709-trung-ti-n-la-gi
Trung Tiến
Địa lý
Diện tích 44,06 km²[1]
Dân số (NĐ-C)  
 Tổng cộng 2935 người[1]
 Mật độ 67 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Thanh Hóa
Huyện Quan Sơn
Thành lập NĐ-C[2]
Mã hành chính 14999[1]

Trung Tiến là một xã thuộc huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Trung Tiến có diện tích 44,06 km², dân số năm NĐ-C là 2935 người,[1] mật độ dân số đạt 67 người/km².

0709-trung-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)