User Tools

Site Tools


0713-trung-x-la-gi

Trung Ý là một xã thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã có diện tích 2,82 km², dân số năm 1999 là 2418 người,[1] mật độ dân số đạt 857 người/km².

Xã Trung Ý nằm ngay trung tâm của Huyện Nông Cống, cách huyện lị Nông Cống 12 km, cách điểm gần nhất của TP Thanh Hóa là 5 km và cách trung tâm TP Thanh Hóa là 20 km.

  • Phía Bắc Giáp Xã Hoàng Sơn (Nông Cống)
  • Phía Nam Giáp Xã Tế Thắng (Nông Cống)
  • Phía Tây Giáp Xã Trung Chính (Nông Cống)
  • Phía Đông Giáp Xã Tế Tân (Nông Cống)
0713-trung-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)