User Tools

Site Tools


0725-tu-n-o-la-gi

Tuấn Đạo là một xã thuộc huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Xã Tuấn Đạo có diện tích 68,06 km², dân số năm 1999 là 3657 người,[1] mật độ dân số đạt 54 người/km². gồm 14 thôn: Đồng Ram,Đồng Xim,Nghẽo,Thủm,Sầy,Đồng Mé,Bãi Chợ,Chủa,Trại Mới,Lâm Tuấn,Đông Tuấn,Bảo Tuấn,Tuấn Sơn, Đá Bờ.

0725-tu-n-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)