User Tools

Site Tools


0727-tuch-w-la-gi

Tuchów là một thị trấn thuộc huyện Tarnowski, tỉnh Małopolskie ở nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 18 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 6607 người và mật độ 365 người/km².[1]

0727-tuch-w-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)