User Tools

Site Tools


0742-uar-la-gi

Uar là một xã thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Xã Uar có diện tích 146,57 km², dân số năm 2000 là 3.077 người,[1] mật độ dân số đạt 21 người/km².

Xã gồm có 6 thôn buôn: thôn 9, thôn 10, thôn 11, buôn Teng, buôn Choanh và buôn Ngô. Trụ sở của xã được đặt tại Thôn 11, tuy nhiên thôn 9 mới là thôn có nền kinh tế phát triển nhất

0742-uar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)