User Tools

Site Tools


0752-ustrzyki-dolne-la-gi

Ustrzyki Dolne là một thị trấn thuộc huyện Bieszczadzki, tỉnh Podkarpackie ở đông-nam Ba Lan. Thị trấn có diện tích 17 km². Đến ngày 1 tháng 1 năm 2011, dân số của thị trấn là 9349 người và mật độ 557 người/km².[1]

0752-ustrzyki-dolne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)